Jan Paweł II – patron roku 2015


        5 grudnia 2014 r. posłowie podjęli uchwałę dotyczącą ogłoszenia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II. Podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Sejm chce, by te wartości towarzyszyły działaniom podejmowanym w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II.

        „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia ustanowić rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata” - głosi uchwała.

        Rok  Jana Pawła II związany jest z wieloma racjami i argumentami. Naturalnie na czoło wybija się 10. rocznica śmierci (2.04.2005 r.) i 1. rocznica Jego kanonizacji (27.04.2014 r.). Oczywiście warto też pamiętać o 95. rocznicy urodzin Karola Wojtyły (18.05.1920 r.). Trzeba także przywołać okres wielkiego pontyfikatu Papieża-Polaka 16.10.1978-2.04.2005. Należy również wspomnieć 4. rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II (1.05.2011 r.). Warto pamiętać, że wyświęcenie Jana Pawła II zawdzięczamy papieżowi Benedyktowi XVI i papieżowi Franciszkowi I. Pierwszy z nich beatyfikował, a drugi kanonizował Jana Pawła II. A wszystko to działo się w ciągu zaledwie 9. lat. Dodajmy również, że to papież Franciszek I ogłosił Świętego Jana Pawła II patronem rodzin. A rodzina zawsze pozostaje najważniejsza i trzeba cieszyć się z faktu, że ma tak wielkiego patrona! Ojciec Święty był także orędownikiem i duszpasterzem młodzieży.

        Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła) urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Jego ojciec był zawodowym wojskowym. Matka - Emilia z Kaczorowskich - zajmowała się domem. Starszy o 12 lat od Karola brat Edward uczył się w wadowickim gimnazjum, a później studiował medycynę w Krakowie. 13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola. Dziewięcioletnim chłopcem zajął się ojciec.

        We wrześniu 1930 r. Karol zdał egzamin do męskiego Państwowego Gimnazjum Śląskiego im. Marcina Wadowity. W 1938 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerwane wybuchem wojny. W czasie okupacji pracował jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzówku i w fabryce "Solvay" w Krakowie. W 1941 r. zmarł mu ojciec. Do połowy 1943 roku Karol był związany z konspiracyjnym Teatrem Rapsodycznym. W 1942 r. rozpoczął studia na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył je po wojnie w 1946 roku i z rąk Kardynała Adama Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1948 roku odbywał studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie.

        Pierwszą duszpasterską placówką księdza Karola była mała wiejska parafia Niegowić niedaleko Bochni. W 1949 roku arcybiskup Sapieha przydzielił Karolowi Wojtyle parafię św. Floriana na Kleparzu w Krakowie. Młody wikary nawiązał szybki kontakt z młodzieżą akademicką. W 1953 roku obronił rozprawę habilitacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym podjął wykłady z katolickiej etyki społecznej i filozoficznej w krakowskim Seminarium Duchownym oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sakrę biskupią otrzymał w 1958 roku. W 1964 roku został arcybiskupem krakowskim, a w 1967 kardynałem. Brał aktywny udział w II Soborze Watykańskim .

        Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imiona Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem i pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej. Pontyfikat Jana Pawła II upływał pod znakiem posługi na rzecz ekumenizmu, cywilizacji miłości, wolności wzorowanej na Eucharystii. Odwiedził większość krajów świata - z tej racji zwany jest "papieżem pielgrzymem" - odbył ponad 100 zagranicznych podróży duszpasterskich.

        Jest autorem wielu publikacji m. in. ,,Przekroczyć próg nadziei’’, ,,Dar i tajemnica’’, ,,Pamięć i tożsamość’’.

        Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Po śmierci papieża wielu duchownych i wiernych dodało mu nowy przydomek, nazywając go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii kościoła katolickiego nosiło taki przydomek. Jan Paweł II został pochowany 8 kwietnia 2005 roku w Watykanie.

        27 kwietnia 2014 roku odbyła się kanonizacja Jana Pawła II, podczas której Polak został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego.


Żródło: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie (życiorys) http://www.bpciechanow.edu.pl/index.php/patroni-2012-rokuStrony internetowe dotyczące Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Paweł II – Wikipedia, wolna encyklopedia

Jan Paweł II – Wikicytaty

Jan Paweł II - "Opoka"

Święty Jan Paweł II, papież - serwis Internetowa Liturgia Godzin

Centrum Jana Pawła II 

Wortal Jana Pawła II Wielkiego - Pokolenie JP2