Uczniu, nauczycielu - przyłącz się do akcji

STOP likwidacji bibliotek
[więcej]

Nowości z literatury pięknej (z grudnia 2012 r.)
w zakładce NOWE KSIĄŻKI

W poniedziałek 17 grudnia 2012 r. odbył się w naszej szkole konkurs
„Ksiądz profesor z Łopusznej”.

W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły.
Był to pierwszy tego typu konkurs, a jego celem było upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości ks. prof. Józefa Tischnera.

Najwyższe wyniki w konkursie osiągnęły:

Miejsce I – Patrycja Giza z kl. II A
Miejsce II – Karolina Gałuszka z kl. II A
Miejsce III  - Monika Beń z kl. II A
Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego
w roku szkolnym 2012/2013są dostępne w zakładce Matura


W czerwcu zakupiono do biblioteki nowe książki. Jakie???

Sprawdź w zakładce Nowe książki
2012 - Rok Janusza KorczakaJanusz Korczak
Janusz Korczak
fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, znany też jako: Stary Doktor lub Pan doktor (czasami pisane razem) (ur. 22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zm. 5 sierpnia lub 6 sierpnia 1942 w Treblince) – lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny pochodzenia żydowskiego.

Prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. Wprowadził samorządy wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich wychowawców. W 1926 roku zainicjował pierwsze pismo redagowane w większości przez dzieci - "Mały Przegląd". Pionier działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym. [więcej]

Źródło: Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak)

Informacje o Roku Korczaka na stronach:

Przystanek Korczak. Nie ma dzieci. Są ludzie.

Rok Janusza Korczaka

Rok Janusza Korczaka w Głosie Nauczycielskim

W zbiorach naszej biblioteki dostepne są książki związane z Januszem Korczakiem. Są to:

  1. Jaworski Marek: Janusz Korczak. - Warszawa: Interpress, 1977
  2. Lewin Aleksander: Tryptyk pedagogiczny: Korczak, Makarenko, Frainet. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1986
  3. Mortkowicz-Olczakowa Hanna: Janusz Korczak. - Warszawa: Czytelnik, 1978
  4. Wartości pedagogiki Janusza Korczaka: praca zbiorowa / pod red. Piotra Poręby. -Lublin: Wydaw. Tow. Nauk. Katolickiego Uniw. Lubelskiego, 1979. - Zawiera materiały z Sympozjum Korczakowskiego, odbytego w dn. 25-26 II 1976 w Katol. Uniw. Lubelskim
  5. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1981


Tydzień Bibliotek 2012

hasło:  „Biblioteka ciągle w grze!”

Ogólnopolski program, realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogniskuje uwagę szerokiej opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami. Jest akcją społeczną angażującą wszystkie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki oświatowe, wydawnictwa, media oraz władze lokalne w ukazanie znaczenia książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, promocję zawodu bibliotekarza. Realizacja programu odbywa się w maju i rozpoczyna się z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja.

Źródło: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) - http://www.sbp.pl/konkursy/tydzien_bibliotek


Konkurs Poetycki


Olga Kowcz z klasy III A zajęła I miejsce w V edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego "daj mi SŁOWO".

Finał odbył się 4 kwietnia 2012 roku w Wodzisławskim Centrum Kultury podczas Fracophonii i Italophonii.
Laureci V Konkursu Poetyckiego "...daj mi SłOWO"

Jury w składzie Szymon Babuchowski, Romana Piecha, Krzysztof Błażyca wyłoniło laureatów V edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego "...daj mi SŁOWO" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego organizowanego przez II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim i Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, pod honorowym patronatem starosty powiatu wodzisławskiego i prezydenta miasta Rybnika.

Szkoły gimnazjalne

Mucha - Nikol Swandulla         ZSO w Rudniku - Gimnazjum
Zaplątana - Weronika Piksa     Gimnazjum im. Karola Miarki Świerklany
Nika - Dominika Trybuś           Gimnazjum im. Karola Miarki Świerklany 
Shakira - Natalia Sobaszek      Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza  Rybnik
GMS - Łukasz Czogała            Gimnazjum nr 12  Rybnik

Szkoły ponadgimnazjalne

O. Olga Kowcz                       Zespół Szkół nr 2 im.. ks. prof. J Tischnera Żory
FIOŁEK - Magdalena Cyroń          Liceum Sióstr Urszulanek w Rybniku
Jugwirt - Angelika Januszewska   I LO im. 14 Płk. Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.
Orfeusz - Paweł Przybyła             Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
 

Wycieczka do Biblioteki Śląskiej


6 marca 2012 r. maturzyści naszej szkoły odwiedzili Bibliotekę Śląską. Pracownik biblioteki oprowadził uczestników po agendach czytelniczych, zapoznał ich z bibliotecznym systemem komputerowym oraz katalogami tradycyjnymi. Przedstawił zasady zapisania się i korzystania ze zbiorów biblioteki. Uczniowie zwiedzili także aktualnie prezentowaną w holu głównym wystawę „Śląska Fotografia Prasowa 2011” i zagłosowali na wybrane przez siebie zdjęcie.

Biblioteka Śląska jest wojewódzką biblioteką publiczną o statusie naukowym. Gromadzi dokumenty z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawniczych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz literaturę regionalną (SILESIACA), tj. piśmiennictwo dotyczące historycznego i współczesnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.biblioteka


Drugi KONKURS O MIŁOSZU
 
wygrała Paulina Szpindor z kl. II A
i otrzymuje nagrodę książkową.

Wyróżnienia otrzymali:

Anna Gulczyńska z kl. IV E
Paulina Kołodziej z kl. III L
Kamil Poziemski z kl. III L


Osoby wyróżnione otrzymają zakładki magnetyczne

Prawidłowe odpowiedzi do pytań konkursowych można sprawdzić w bibliotece


Biblioteka wzbogaciła się o nowe książki. Ich wykaz i opis znajduje się w zakładce: Nowe książki
Konkurs
"Wiem dużo o Miłoszu" roztrzygnięty.

Nagrody książkowe otrzymały:

Monika Męczyńska I LO kl. 2e
Paulina Szpindor II LO kl. 1a

Pamiątkowe zakładki otrzymały:

Edyta Pisarek I LO im. K. Miarki
Patrycja Jeż  G1
Martyna Lewandowska  G1
Paulina Olma  ZS Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera (II LO)
Katarzyna Kuś  ZS Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera (T2)

O pozostałych wynikach konkursu dowiedz się w bibliotece szkolnej.


X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom


Cała Polska


29 maja rusza X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom oraz I Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom. Tegoroczny jubileuszowy Tydzień czytania odbywa się pod hasłem: „Czytanie łączy Europę”.

O tej akcji możesz przeczytać na stronie Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom

W Żorach organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna.
O VIII Żorskim Dniu Głośnego Czytania możesz się dowiedzieć na stronie MBP

Nasza biblioteka, jak co roku, włączyła się również do obchodów. Szkołę reprezentowały w Przedszkolu nr 5 Martyna Kocjan, Dorota Kufka, Paulina Olma i Alicja Wójciga.


Wycieczka do Biblioteki Śląskiej

3 marca 2011 r. maturzyści i uczniowie klasy III technikum odwiedzili Bibliotekę Śląską. Uczestnicy wycieczki zwiedzili czytelnie (m. in. czytelnię czasopism, czytelnię mikroform, czytelnię zbiorów śląskich
i inne). Zostali zapoznani z  zasadami zapisania się i korzystania ze zbiorów biblioteki. Zobaczyli jak wyglądają katalogi tradycyjne oraz nowoczesny system katalogowy. Uczniowie zwiedzili także aktualnie prezentowaną w holu głównym wystawę „Śląska Fotografia Prasowa 2010” i wzięli udział w głosowaniu na najlepszą fotografię.

Biblioteka Śląska jest wojewódzką biblioteką publiczną o statusie naukowym. Gromadzi dokumenty z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawniczych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz literaturę regionalną (SILESIACA), tj. piśmiennictwo dotyczące Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.konkurs


2011 - Rok Miłosza


Rok Miłosza został ogłoszony przez Sejm RP z okazji przypadającej
w roku 2011 setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza.
LAUREACI WIELKANOCNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

organizowanego przez bibliotekę szkolną
Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach


W konkursie wzięło udział 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Najwięcej punktów zdobyli:

Paulina Miguła z I LO - kl. III d (75 pkt.)

Agnieszka Szostok z I LO - kl. III (75 pkt.)

Agata Baron z Technikum nr 2 - kl. IV E (74,5 pkt.)

Małgorzata Doleżek z II LO - kl. II A (74,5 pkt.)

Szymon Szydłowski z I LO - kl. II F (74,5 pkt.)


Wymienieni uczniowie otrzymają nagrody książkowe.
Konkurs Poetycki "daj mi SŁOWO"

Agnieszka Morawska z klasy I T otrzymała wyróżnienie II stopnia
w IV Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim "daj mi SŁOWO".

W konkursie wzięły udział 32 osoby, z różnych miast województwa śląskiego.

Finał odbył się 12 kwietnia 2010 roku w II LO im. Tischnera
w Wodzisławiu Śląskim i połączony był ze spotkaniem autorskim
z księdzem Wiesławem Hudkiem - poetą, muzykiem, autorem tomików poezji i felietonów.