Lokal

BibliotekaBiblioteka mieści na parterze budynku szkolnego. W skład biblioteki wchodzą wypożyczalnia i sala multimedialna, pełniąca jednocześnie funkcję czytelni, z 24 miejscami siedzącymi.

W czytelni odbywają się lekcje wprowadzające dla wszystkich klas pierwszych (informacja o regulaminach, katalogach, itp.)
Ponadto uczniowie korzystają na miejscu z księgozbioru podręcznego, ze stanowisk komputerowych, oglądają filmy, czytają czasopisma lub po prostu się uczą.

Komputery

komputery

Biblioteka wyposażona jest w 11 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać w czytelni z 8 stanowisk komputerowych, nagrywarek DVD, drukarki i skanera. Ponadto w bibliotece znajduje się także telewizor z magnetowidem, który umożliwia czytelnikom oglądanie na miejscu filmów zgromadzonych w bibliotece.

W wypożyczalni jest też dostępna kserokopiarka.

3 komputery z zainstalowanym programem do obsługi biblioteki "MOL Optivum" wykorzystywane są przez nauczycieli bibliotekarzy do codziennej pracy (m.in. wypożyczeń bibliotecznych).

Zbiory

regały

Zbiory biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów szkół wchodzących w skład zespołu szkół (ekonomia, logistyka, hotelarstwo, turystyka, fotografia, górnictwo). Ponadto tak jak w każdej innej bibliotece szkolnej gromadzi się literaturę piękną (głównie lektury), popularną literaturę młodzieżową i książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Dużą część zbiorów stanowią lektury, które w miarę możliwości są na bieżąco uzupełniane.

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ok. 14 tys. książek oraz ok. 400 egzemplarzy zbiorów specjalnych (kasety wideo, kasety magnetofonowe i płyty CD/DVD). Ze zbiorów wydzielony jest księgozbiór podręczny, przeznaczony do wykorzystania na miejscu, zawierający encyklopedie, słowniki, wybrane cenne lub rzadkie pozycje książkowe oraz wszystkie zbiory specjalne. Biblioteka prenumeruje 15 tytułów czasopism.

Czasopisma

Wykaz czasopism prenumerowanych w naszej bibliotece:
(po kliknięciu w tytuł przechodzi się do strony dotyczącej czasopisma w Internecie)

 1. Biblioteka w Szkole
 2. Biologia w Szkole
 3. Bravo
 4. Chemia w Szkole
 5. Głos Nauczycielski
 6. Głos Pedagogiczny
 7. Hotelarz
 8. Komputer Świat
 9. Logistyka
 10. Newsweek
 11. Pamięć.pl 
 12. Polityka
 13. Polonistyka
 14. Twist
 15. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne


A R I A N T A  - NAUKOWE I FACHOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE

Czasopisma elektroniczne - dostęp z Centrum Informacji Naukowej I Biblioteka Akademicka (CINiBA)

Regulamin biblioteki