Strona główna » Uncategorized » WYKŁADY Z ANGIELSKIEGO

WYKŁADY Z ANGIELSKIEGO

W poniedziałek 5 listopada w naszej szkole odbyły się dwa wykłady wygłoszone przez dr Elżbietę Krawczyk-Neifar, kierownika Zakładu Filologii WSZOP.

Pierwszy wykład pt. „Stereotypy w kulturze anglosaskiej” dotyczył obiegowych opinii dotyczących przedstawicieli kultury anglosaskiej (Anglików, Amerykanów, Australijczyków) i był próbą obalenia tych mitów.

Drugi wykład pt. „Zapożyczenia angielskie w języku polskim” dotyczył historii i współczesności, jak przenikają się dwie kultury a zatem i dwa języki. Przedstawione zostały kwestie infiltracji języka angielskiego do polszczyzny oraz adaptacji fonologiczno-morfologicznej.

Serdecznie dziękujemy Pani dr Elżbiecie Krawczyk-Neifar za obecność i wygłoszenie wspaniałych wykładów, które przybliżyły uczniom specyfikę wykładu akademickiego oraz z całą pewnością uzupełniły lekcje języka angielskiego prowadzone w szkole.

                                                                                                       Anna Jakubus