3L
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 POT-1/2 ZS Sala_204
z_angielski-2/2 AJ Sala 305
z_angielski-1/2 AJ Sala 305   POT-1/2 ZS Sala_204 POT-1/2 ZS Sala_204
PJZ-2/2 MX Sala_209
2 8:50- 9:35 EOT ZS Sala_204 j.polski UT Sala_306 j.angielski-1/4 #A1 Sala_301
j.angielski-2/4 #A2 Sala_306
j.angielski-3/4 #A3 Sala_304
j.angielski-4/4 #A4 Sala_101
religia KA Sala_301 EOT ZS Sala_204
3 9:40-10:25 wf-1/2 _M hala 4
wf-2/2 PN hala 3
u_hist.i sp. KK Sala P3 u_hist.i sp. KK Sala 100 A j.polski UT Sala_306 LJG ZS Sala_204
4 10:45-11:30 wf-1/2 _M hala 4
wf-2/2 PN hala 3
LJG ZS Sala_204 j.rosyjski-1/2 AP Sala_205
PLM-2/2 MX Sala_201
j.polski UT Sala_306 j.angielski-1/4 #A1 Sala 200
j.angielski-2/4 #A2 Sala_209
j.angielski-3/4 #A3 Sala 100
j.angielski-4/4 #A4 Sala_101
5 11:35-12:20 EOT ZS Sala_204 PLM-1/2 ZS Sala_204
PJZ-2/2 MX Sala 100
wf-1/2 _M hala 1
wf-2/2 PN hala 3
matematyka AZ Sala_107 j.angielski-1/4 #A1 Sala 200
j.angielski-2/4 #A2 Sala_209
j.angielski-3/4 #A3 Sala 100
j.angielski-4/4 #A4 Sala_101
6 12:30-13:15 PLM-1/2 ZS Sala_204
PLM-2/2 MX Sala_207
r_matematyka AZ Sala_107 PJZ-1/2 MX Sala 305
POT-2/2 ZS Sala_204
r_angielski-1/4 #Ar1 Sala 103
r_angielski-2/4 #Ar2 Sala_209
r_angielski-3/4 #Ar3 Sala 200
r_angielski-4/4 #Ar4 Sala_101
matematyka AZ Sala_107
7 13:20-14:05 j.rosyjski-2/2 AP Sala 103 matematyka AZ Sala_107 LJG ZS Sala_204 zaj. z wych. AZ Sala_107 religia KA Sala P3
8 14:10-14:55 POT-2/2 ZS Sala_204 r_angielski-1/4 #Ar1 Sala_306
r_angielski-2/4 #Ar2 Sala 307
r_angielski-3/4 #Ar3 Sala_205
r_angielski-4/4 #Ar4 Sala_101
PJZ-1/2 MX Sala_209
POT-2/2 ZS Sala_204
  z_angielski-2/2 AJ Sala 305
9 15:00-15:45     z_angielski-1/2 AJ Sala 305    
Obowiązuje od: 12.02.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 09.02.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum