Zastępstwa w dniu 23.02.2024 piątek
Daria Frolich
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 E - Uczniowie przychodzą później    
5 4 L/P(1) - hala 2 K. Famulska złączenie grup
7 3 B. - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 par3 S. Kajstura  
       
Katarzyna Góralczyk
lekcja opis zastępca uwagi
2 5 L - Sala 105 L. Tide za nieobecny oddział
3 1 AT - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 1 C - Sala 105 L. Tide za nieobecny oddział
5 2 A - 101A M. Huk  
7 1 B - Sala 105 A. Baron  
8 5 H - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 I2w K. Plesowicz  
3 I3 A. Jankowski  
       
Adam Herman
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 A(2) - Sala 202 A. Łojkowski złączenie grup
4 2 A(2) - 101A N. Kadlof  
5 1 AT - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 2 C - hala 3 N. Knapczyk za nb 1AT
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 hal1    
4 hal1    
5 hal1    
6 hal1    
       
Małgorzata Herman
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 A/P(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 L - Sala 202 M. Kowalczyk za ostatnią lekcję
4 2 L - Uczniowie przychodzą później    
5 2 L - Uczniowie przychodzą później    
6 1 L - Sala 202 A. Baron  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 II3 A. Jankowski  
5 II2 P. Gaik  
6 II1 A. Chatys -Mandzyn  
       
Anna Jakubus
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 H/P(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 1 H/P(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 E - Sala 305 E. Szymala za lekcję 1
8 3 H - Sala 305 L. Tide za nieobecny oddział
9 3 F(2) - Sala 305 D. Staniec gr.2 za 22.02, zł.gr.
       
Alina Krautwurst
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 E/F(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 F - Sala_207 D. Staniec za lekcję 1 całość
4 2 F - Sala_207 K. Konsek  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 II1 A. Zeh-Wypasek  
4 II1 P. Gaik  
       
Małgorzata Łuczak
lekcja opis zastępca uwagi
1 5 L(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 AT(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 2 AT - Sala G11 M. Kowalczyk  
4 4 L/P(1) - Sala G11 A. Wala złączenie grup
5 4 B - Sala G11 A. Wala  
6 3 F(2) - Sala G11 D. Staniec złączenie grup
7 2 AT - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 F(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 1 AT(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  GWSH A. Zeh-Wypasek  
1 gwsa A. Jankowski  
3 gwsh T. Goździk  
5 gwsa I. Pociask  
6 gwsa L. Tide  
7 gwsa A. Werczyńska -Woźniak  
8 gwsa S. Kajstura  
       
Andrzej Mazur
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 A/H - Uczniowie przychodzą później    
2 1 C(1) - Złączenie grup   K. Konsek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  hal2    
1 hal2    
2 hal2    
       
Urszula Sieradzka-Zwolińska
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 E - Uczniowie przychodzą później    
2 4 E - Uczniowie przychodzą później    
3 4 E - Uczniowie przychodzą później    
5 3 E - Sala_204 D. Staniec  
7 2 E - Sala 104 J. Pyrchała  
8 2 E - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 2 E - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  I2w K. Plesowicz  
2 II2 I. Ogierman  
7 II3 A. Chatys -Mandzyn  
8 II1 P. Gaik  
       
Dariusz Tetla
lekcja opis zastępca uwagi
4 5 L(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 5 L(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 C(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 5 H - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 T(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 2 T(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
11 3 A.(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
12 3 A.(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 gwsh I. Sozańska  
9 gwsa D. Staniec  
10 I1w    
11 wejg    
       
Agnieszka Tułowiecka
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 A - Sala_304 U. Tyniecka  
4 1 A - Sala_304 I. Pociask za ostatnią lekcję
5 3 A/P - Sala_304 N. Kadlof  
6 2 AT - Sala_304 K. Konsek za lekcję 1
7 2 H - Sala_304 M. Kowalczyk  
8 2 H - Sala_304 U. Tyniecka  
9 3 A. - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 3 A. - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 III3 A. Jendykiewicz  
4 III2 U. Tyniecka  
5 III3 B. Świerkocka  
10 III3    
       
Michał Wychrystenko
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 C(2) - Sala_303 K. Konsek złączenie grup
3 5 H - A. Bober za lekcję ostatnią P3
4 5 H - hala 2 K. Famulska  
7 2 L - Sala GA K. Konsek za lekcję ostatnią
8 1 T(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 1 T(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 2 T(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
11 2 L - Uczniowie zwolnieni do domu    
12 2 L - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 hal2    
4 hal2    
6 I3 A. Szkołda  
7 hal2    
8 hal2    
9 hal1    
10 hal2    
11 hal1    
       
Aleksandra Zimończyk
lekcja opis zastępca uwagi
5 5 H - Sala_107 L. Tide  
6 3 B. - Uczniowie przychodzą później    
9 3 B. - Sala_107 I. Pociask  
10 3 E - Uczniowie zwolnieni do domu    
11 3 C.(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 par3 E. Adamczyk-Antulis  
6 I2w E. Szymala  
8 I2w A. Werczyńska -Woźniak  
9 I2w A. Werczyńska -Woźniak  
10 I2w    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN