Zastępstwa w dniu 25.10.2021 poniedziałek
Małgorzata Albrycht
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 RG - Sala_205 J. Krupa PRAKTYKA
5 3 RG - Sala_205 J. Pyrchała PRAKTYKA
6 1 L - Sala_205 A. Krautwurst PRAKTYKA
7 2 T - Sala_205 K. Pietrzyk PRAKTYKA
       
Andrzej Łojkowski
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 A(1) - 101A D. Tetla  
3 3 AG - 101A D. Tetla  
4 3 AG - 101A W. Sobik - Lebioda  
5 4 F - 101A A. Baron  
6 4 F - 101A A. Baron  
7 1 F(2) - 101A C. Tyrański  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 wejp    
2 par2 A. Mazur  
4 wejp M. Wieczorek  
6 wejp A. Werczyńska -Woźniak  
7 par3 A. Zimończyk  
       
Urszula Paleczna
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 A(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 L/P(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 T(1) - Uczniowie przychodzą później    
5 2 E - Sala_109 A. Szkołda  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  par2    
1 par2    
2 I2w M. Brol  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN