EGZAMIN ZAWODOWY 2018 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  czerwiec 2018 [pobierz]Harmonogram kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach

(dotyczy klas drugich, trzecich i czwartych)

Harmonogram kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach
(dotyczy klas pierwszych)

O egzaminie (formuła 2012) - ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie na stronie CKE

O egzaminie (formuła 2017) - ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie na stronie CKE

Terminy - egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2018 r. 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: (1) przeprowadzanego    z    zakresu    kwalifikacji    zgodnie podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. oraz (2) przeprowadzanego    z    zakresu    kwalifikacji    zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programowąkształcenia w zawodzie z 2017 r. obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

      Deklaracja przystąpienia do egzaminu 

Podstawa programowa  z 7 lutego 2012 r. kształcenia w zawodach 
(dotyczy klas drugich, trzecich i czwartych)

Podstawa programowa cz. 1 i cz. 2 z 31 marca 2017 r. kształcenia w zawodach
(dotyczy klas pierwszych)

Informatory  o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od 2013 roku (dotyczy klas drugich, trzecich i czwartych w r. szk. 2017/2018)


Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od 2018 roku (dotyczy klas pierwszych
w r. szk. 2017/2018)


Komunikaty:
Przydatne adresy

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) - informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) - j. w.

ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Egzamin Zawodowy - Portal dla technika - informacje o egzaminie zawodowym techników, szkół policealnych i ZSZ. Możesz tAM pobrać arkusze praktyczne, rozwiązania zadań oraz testy z poprzednich lat.Wiele informacji możesz znaleźć na FORUM o egzaminie i przedmiotach zawodowych.