EGZAMIN ZAWODOWY 2021 

Harmonogram kwalifikacji
zawodowych w poszczególnych zawodach (podstawa programowa 2017)


Harmonogram kwalifikacji
zawodowych w poszczególnych zawodach
po gimnazjum (podstawa programowa 2019)Harmonogram kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach po szkole podstawowej (podstawa programowa 2019)


O egzaminie (formuła 2017) - ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie na stronie OKE Jaworzno. Więcej informacji na stronie CKE

Harmonogram, komunikaty i informacje - na stronie CKE

Informatory:

Część wspólna do informatorów

Technik ekonomista

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik fotografii i multimediów

Technik hotelarstwa

Technik logistyk

Technik organizacji turystyki

O egzaminie (formuła 2019) - ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie na stronie OKE Jaworzno. Więcej informacji na stronie CKE

Harmonogram, komunikaty i informacje - na stronie CKE

Informatory:

Technik automatyk

Technik ekonomista

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik fotografii i multimediów

Technik hotelarstwa

Technik logistyk

Technik organizacji turystyki


UWAGA!!!


Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.


Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,

- obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,

- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,

- jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r. 

    formuła 2017

    formuła 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2021 r.
      
Przydatne adresy

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) - informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) - j. w.

Kwalifikacje w zawodzie - Testy zawodowe online i arkusze - rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych. Wyniki, klucze i odpowiedzi.